#

Saturday, October 3, 2015

Хайку

Хоосорсон ч муу үүргэвч минь
Учиргүй хүнд санагдах нь
Хол аяны төгсгөл буюу...
2015.7.27

#

No comments: