#

Thursday, December 17, 2015

Саруул ухаантны дунд ганцаар мунхаг галзуу явах
Сайн буясад нь өчүүхэн дэм үгүй ч нэгэн биеийн зорго буюу
Мунхаг галзуусийн дунд харин ганцаар саруул гэгээн явах
Муу бүхний ачааг үүрэн зовох ч, буман төрлийн буян буюу

#