#

Saturday, April 30, 2011

Чи минь гэж надад хэн шивнэлээ

Чи минь гэж надад хэн шивнэлээ.
Бороо дусална ... Энэ хаврын анхны бороо... Хэн нэгний шанхыг даган мэлмэрэх нулимсны үнэртэй... Тэр нулимс хайрынх байсан юм болов уу?

# # Read more! #